مظلومیت پیامبر رحمت (صلی الله علیه و اله)

سلام

موضوعی که اخیرا تیتر کل جهان شده مظلومیت پیامبر صلی الله علیه و اله هستش که هم معتقد نماهای به او در حقش ظلم می کنند و هم کسانی که دشمنی صریح با وی و ائین جاویدانش دارند!!

داعش و القاعده ای که با اسم دین و با سو استفاده از اسم پیامبر رحمت و به نوعی وصل خود به وی و شارلی ابدو ای که با توهین های مکررش و ابتذال در هنرش سعی در تخریب اشرف مخلوقات و رحمت جهانیان دارند.

داعش و شارلی ابدو و هر چرند دیگری تنها بازیگران صحنه هستند و انها که امروز از این موضوع سود می برند تنها و تنها صهیونیست و استکبار جهانی است. استکباری که سعی در کم کردن نفوذ و گسترش اسلام در جهان و به دنبال ثروت و سود بیشتر است.

اما نمی داند که اسلام وعده الهی است و به دست اخرین فرزند پیامبرش تمامی نقاط عالم را طی خواهد کرد.

/ 0 نظر / 21 بازدید